Moje wnioski do budżetu na 2015 rok

ico_moneyNowo wybrana Rada Miasta przystąpiła do zintensyfikowanych prac nad budżetem 2015 roku. Podczas najbliższej Sesji w dniu 18 grudnia odbędzie się pierwsze czytanie budżetu. Po głębokiej analizie zaproponowanego projektu zgłosiłem następujące wnioski do budżetu na 2015 rok.

1. Dział 600, Rozdział 60004 Transport i Łączność, Lokalny transport zbiorowy
-Uregulowanie kwestii biletów ulgowych dla rencistów. Obecnie renciści mogą korzystać tylko z biletów sieciowych jednorazowych. Proponowane zmiany mają dać możliwość wprowadzenia ulg dla rencistów również na bilety sieciowe

2. Dział 600, Rozdział 60016 Transport i Łączność, Drogi publiczne gminne
-Budowa ulicy Kamiennej
-Opracowanie dokumentacji kosztorysowo-technicznej dla budowy/remontu następujących ulic: ul. Krakowska od I etapu do końca, ul. Brejskiego, ul. Działowa od posesji 10 do 18d; Kresowa od posesji 2 do 52,
-budowa chodnika wzdłuż ulicy Rydygiera, od skrzyżowania z ulicą Mocarskiego w stronę ulicy Szosa Lubicka

3. Dział 754, Rozdział 75405 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa, patrole policyjne
– zwiększenie kwoty

4. Dział 900 Rozdział 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zwalczanie muchówek i komarów
-zwiększenie kwoty

5. Dział 921 Rozdział 92129 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego, Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
-zwiększenie kwoty

6. Dział 926 Rozdział 92601 Kultura Fizyczna, obiekty sportowe
-zabezpieczenie kwoty pod przygotowanie dokumentacji dla budowy boiska wielofunkcyjnego przy osiedlu Pancernych.

7. Dział 926 Rozdział 92695 Kultura Fizyczna, Pozostała działalność, inwestycje
-budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Kasztanowej

8. Przebudowa kładek dla pieszych na przedłużeniu ulicy Klonowej i Wierzbowej.

9. Budowa deptaka przed Zespołem Szkół nr 8 przy ul. Łyskowskiego.