Mój okręg » Jakubskie Przedmieście

Jakubskie Przedmieście to historyczna dzielnica położona na wschód od śródmieścia o charakterze przemysłowym, zaś w części usytuowanej bliżej śródmieścia – mieszkaniowym. W latach 90. XX w. nastąpiła znaczna rozbudowa funkcji mieszkaniowych Przedmieścia, m.in. poprzez proces zastępowania pochodzących z XIX wieku starych, nisko standardowych budynków robotniczych.

Nazwa tego obszaru wiąże się z nowomiejską parafią i kościołem św. Jakuba. Przemieście utworzono w 2. poł. XVII w., z wydzielenia fragmentu wcześniejszego Przedmieścia Św. Katarzyny. W miejscu tym nie funkcjonowała wcześniej zabudowa zwarta. Wzdłuż drogi prowadzącej na wschód od Bramy św. Jakuba rozciągały się ogrody, zaliczane do najładniejszych w Toruniu. Pośród nich umiejscowiono letnie domki oraz wille patrycjuszy toruńskich. Po zniszczeniach w trakcie wojen napoleońskich na pocz. XIX w., cały ten obszar zajęty został przez wojsko pruskie, w celu utworzenie umocnień fortecznych.

W południowej części Przedmieścia położone jest osiedle Winnica. W XIX w. powstało tzw. nowe Przedmieście Jakubskie, w obrębie dzisiejszych ulic Pułaskiego i Targowej, zabudowane  zabudową robotniczą, zwaną potocznie pruskim murem, który stanowi obecnie tzw. centralną część Przedmieścia. Po opracowaniu planu zabudowy dzielnicy w 1885 r. oraz zlokalizowaniu na tym terenie dużej rzeźni (róg Lubickiej i Targowej), powstała dwustronna zabudowa ulicy Lubickiej. Jakubskie rozwijało się jednak w izolacji, a jego główna arteria – ul. Lubicka – nie posiadała bezpośredniego połączenia ze Śródmieściem, tak jak dzisiaj.

Dopiero w latach 1929-1934 połączono Przedmieście z centrum ulicą Traugutta. Opracowany wówczas plan zagospodarowania przestrzennego wyznaczył przedmieściu funkcję przemysłową. Większymi inwestycjami okresu międzywojennego była budowa krochmalni (obecnie Toruń-Pacific Sp. z o. o.) i gazowni.

Po II wojnie światowej następowała dalsza rozbudowa funkcji przemysłowych, dzięki czemu dziś istnieją tu takie zakłady jak m.in. Apator, Kopernik, Metron, Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych.