O mnie » Radny Miasta Torunia

12 listopada 2006 roku to jedna z najważniejszych dat w moim życiu. Właśnie tego dnia zostałem obdarzony ogromnym zaufaniem mieszkańców mojego ukochanego Torunia, którzy liczbą 1078 głosów wybrali mnie najmłodszym Radnym Miasta. Był to dla mnie ogromny zaszczyt i wyzwanie. W kadencji 2006-2010 jako Radny pracowałem w dwóch komisjach stałych – jako wiceprzewodniczący Komisji Oświaty, Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa oraz w Komisji Gospodarki Przestrzennej i Inicjatyw Gospodarczych. Dodatkowo działem w Zespole do Spraw Wspierania Inicjatyw Lokalnych, gdzie pomagałem w działaniach organizacji społecznych i w zakresie inicjatyw mieszkańców.

Kolejnym przełomowym dla mnie wydarzeniem były wybory samorządowe 21 listopada 2010 r. Tego dnia moją kandydaturę do Rady Miasta poparło 2954 mieszkańców Torunia, co stanowi najwyższy indywidualny wynik w historii wyborów samorządowych w naszym mieście. Głosy te odzwierciedlają prawdziwą ocenę mojej dotychczasowej pracy radnego, a przede wszystkim stanowią ogromne zobowiązanie i motywację do dalszej, wytężonej pracy na rzecz naszego miasta. Dzięki tak ogromnemu poparciu mieszkańców wybrano mnie Wiceprzewodniczącym Rady Miasta, pracowałem również w Komisji Budżetu oraz w Komisji Oświaty i Sportu.

16 listopada 2014 roku Torunianie ponownie obdarzyli mnie wielkim zaufaniem, oddając na mnie 2 442 głosy. To najlepszy wynik wyborczy do Rady Miasta Torunia w 2014 roku. Dzięki moim wyborcom mogę po raz kolejny pracować jako Wiceprzewodniczący Rady Miasta Torunia oraz członek Komisji Budżetu oraz Komisji Rozwoju, Strategii Miasta i Gospodarki Przestrzennej.

Działalność w Radzie Miasta traktuję jako służbę na rzecz Torunian, z wielką uwagą przyjmując wszelkie ich sugestie i opinie. Moją dewizą jest skuteczność w działaniu na rzecz rozwiązywania konkretnych problemów miasta i jego mieszkańców. Dziękuję za każdy oddany głos, wszelką życzliwość i pomoc, jakiej doświadczam z Państwa strony w codziennej działalności.