Aktualności

1 tydzień temu

Łukasz WALKUSZ
Spotkanie na Rubinkowie
Spotkanie z mieszkańcami Rubinkowa na zebraniu konsultacyjnym było doskonałą okazją do rozmowy o potrzebach i pomysłach  związanych z funkcjonowaniem osiedla. Kolejne spotkanie, tym razem ukierunkowane na problemy mieszkańców osiedla Jakubskie- Mokre odbędzie się 22 marca w ZS nr 7. O 17:00 rozpoczną się dyżury w sprawach indywidualnych i warsztaty tematyczne przy stolikach, na które jako radny osiedla, serdecznie zapraszam.

Spotkanie na Rubinkowie
Spotkanie z mieszkańcami Rubinkowa na zebraniu konsultacyjnym było doskonałą okazją do rozmowy o potrzebach i pomysłach związanych z funkcjonowaniem osiedla. Kolejne spotkanie, tym razem ukierunkowane na problemy mieszkańców osiedla Jakubskie- Mokre odbędzie się 22 marca w ZS nr 7. O 17:00 rozpoczną się dyżury w sprawach indywidualnych i warsztaty tematyczne przy stolikach, na które jako radny osiedla, serdecznie zapraszam.
... Zobacz więcejUkryj

2 tygodni temu

Łukasz WALKUSZ
Najlepsze życzenia na Dzień Kobiet

Z okazji Dnia Kobiet wszystkim Paniom składam najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pomyślności, spełnienia marzeń oraz życzliwości. Niech radość i uśmiech towarzyszy Wam każdego dnia, a uczucia przyjaźni i miłości dają poczucie spełnienia i satysfakcji zarówno w życiu rodzinnym, jak i zawodowym.

Najlepsze życzenia na Dzień Kobiet

Z okazji Dnia Kobiet wszystkim Paniom składam najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pomyślności, spełnienia marzeń oraz życzliwości. Niech radość i uśmiech towarzyszy Wam każdego dnia, a uczucia przyjaźni i miłości dają poczucie spełnienia i satysfakcji zarówno w życiu rodzinnym, jak i zawodowym.
... Zobacz więcejUkryj

3 tygodni temu

Łukasz WALKUSZ
Obrady czwartkowej sesji Rady Miasta Torunia rozpoczęliśmy przyjęciem sprawozdań z działalności Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu, Komendanta Miejskiego Policji w Toruniu, Straży Miejskiej w Toruniu za 2016 rok. Stawki za zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzanie ścieków, zgodnie z podjętą uchwałą, zostaną utrzymane na stałym poziomie do końca roku.

Obrady czwartkowej sesji Rady Miasta Torunia rozpoczęliśmy przyjęciem sprawozdań z działalności Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu, Komendanta Miejskiego Policji w Toruniu, Straży Miejskiej w Toruniu za 2016 rok. Stawki za zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzanie ścieków, zgodnie z podjętą uchwałą, zostaną utrzymane na stałym poziomie do końca roku. ... Zobacz więcejUkryj

1 miesiąc temu

Łukasz WALKUSZ
Z wizytą w Oratorium

W podziękowaniu za poświęcony wolny czas oraz serce włożone w zaprojektowanie grafiki do mojej kartki bożonarodzeniowej, obdarowałem podopiecznych Oratorium im. bł. ks. Bronisława Markiewicza upominkami. Chciałbym docenić również trud ks. Krzysztofa Winiarskiego i podziękować za wsparcie pracy dziewczynek oraz zaangażowanie, które wkłada w tworzenie warunków rozwoju dzieci i młodzieży.

Z wizytą w Oratorium

W podziękowaniu za poświęcony wolny czas oraz serce włożone w zaprojektowanie grafiki do mojej kartki bożonarodzeniowej, obdarowałem podopiecznych Oratorium im. bł. ks. Bronisława Markiewicza upominkami. Chciałbym docenić również trud ks. Krzysztofa Winiarskiego i podziękować za wsparcie pracy dziewczynek oraz zaangażowanie, które wkłada w tworzenie warunków rozwoju dzieci i młodzieży.
... Zobacz więcejUkryj

2 m. temu

Łukasz WALKUSZ
Styczniowa Sesja Rady Miasta

Obrady 34. Sesji Rady Miasta Torunia przebiegały bardzo intensywnie. Poza rozpatrzeniem sprawozdań Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Gminy, drobnymi zmianami w opłatach za parkowanie samochodów w strefie płatnego parkowania oraz planów miejscowego zagospodarowania, zadecydowaliśmy również o przekazaniu nowopowstałej parafii p.w. Świętego Andrzeja Apostoła w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej położonej w Toruniu przy ul. Konrada Grasera 5. Na terenie, który ma zostać przekazany parafii, powstanie kościół oraz budynki parafialne. Proboszcz nowej parafii, ks. Łukasz Skarżyński, planuje podejmować szereg działań mających służyć integracji i aktywizacji mieszkańców osiedla.

Styczniowa Sesja Rady Miasta

Obrady 34. Sesji Rady Miasta Torunia przebiegały bardzo intensywnie. Poza rozpatrzeniem sprawozdań Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Gminy, drobnymi zmianami w opłatach za parkowanie samochodów w strefie płatnego parkowania oraz planów miejscowego zagospodarowania, zadecydowaliśmy również o przekazaniu nowopowstałej parafii p.w. Świętego Andrzeja Apostoła w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej położonej w Toruniu przy ul. Konrada Grasera 5. Na terenie, który ma zostać przekazany parafii, powstanie kościół oraz budynki parafialne. Proboszcz nowej parafii, ks. Łukasz Skarżyński, planuje podejmować szereg działań mających służyć integracji i aktywizacji mieszkańców osiedla.
... Zobacz więcejUkryj

Wcześniejsze wiadomości