Mój okręg » Rubinkowo

Rubinkowo – największe z osiedli Torunia, składająca się z osiedli: Rubinkowo I, Rubinkowo II (podział ze względu na etapy budowy). Zbudowane w latach 70. XX wieku na terenie dawnych posiadłości Jakuba Kazimierza Rubinkowskiego, od północy graniczy z terenami przemysłowymi (Elana – dawniej największy zakład w Toruniu, Metalchem), od zachodu z Przedmieściami Jakubskim i Mokrym, od wschodu z Bielawami a od południa z osiedlem Na Skarpie (Winnica).

Na terenie Rubinkowa znajdują się dwa forty – I (Jan III Sobieski) z lat 1888-92, jedyny w tej części Europy pruski fort pancerny oraz II (Stefan Czarniecki) z lat 1878-82. Dzięki rozwiniętej sieci linii autobusowych i tramwajowych, dzielnica jest dobrze skomunikowana z centrum miasta. Rubinkowo charakteryzuje się także dużą ilością szkół, przy których funkcjonują liczne baseny sportowe.