O mnie » Praca zawodowa

Po obronie pracy magisterskiej (napisanej pod kierunkiem prof. Zbigniewa Karpusa pt: Frakcje polityczne w Parlamencie Europejskim)zatrudniłem się w Toruńskim Funduszu Poręczeń Kredytowych, którego zadaniem jest ułatwianie dostępu przedsiębiorcom do źródeł finansowania zewnętrznego oraz walka z bezrobociem.

W roku 2006 przyjąłem propozycję pracy w charakterze asystenta nowo wybranego  Marszałka Województwa, Piotra Całbeckiego. Do dziś pracuję w Urzędzie Marszałkowskim, od kilku lat na stanowisku Dyrektora Departamentu Organizacyjnego. Pomimo licznych obowiązków zawodowych, przynoszących mi wiele satysfakcji oraz możliwości rozwoju, nie zaprzestałem działalności społecznej, ponieważ praca z ludźmi i dla ludzi wciąż sprawia mi wiele radości.

Równolegle staram się wciąż podnosić swoje kwalifikacje – w latach 2007 i 2009 ukończyłem studia podyplomowe na UMK z zakresu Wiedzy o Unii Europejskiej i Pozyskiwania Funduszy Europejskich, a także Prawa i Finansów Samorządowych.