Zapraszam na wybory. Bardzo proszę o głos.

poCztery lata temu prosząc Państwa o poparcie deklarowałem aktywną i konsekwentną pracę dla naszego osiedla i Torunia. Dotrzymałem słowa, a dzięki Państwa zaufaniu – obecnie jako Wiceprzewodniczący Radny Miasta – skutecznie pracuję na rzecz mieszkańców.

Przed nami jednak kolejne wyzwania, które wymagają silnej reprezentacji naszego osiedla w Radzie Miasta. Dlatego proszę o głos w wyborach samorządowych 16 listopada, bym mógł kontynuować rozpoczęte działania na rzecz mieszkańców osiedla i naszego miasta. Jestem pierwszy na liście Platformy Obywatelskiej do Rady Miasta.

Mam 33 lata. Dzięki doświadczeniu zdobytemu w trakcie działalności w Radzie Miasta oraz pracy zawodowej wiem, jak skutecznie rozwijać nasze miasto i osiedle. Opracowałem konkretny i kompleksowy program poprawy jakości życia, który będę realizował w nowej kadencji Rady Miasta. Spotkajmy się przy urnie 16 listopada.