Rozmowy na temat trasy średnicowej

trasa_srednicowaW ostatnich dniach uczestniczyłem w kilku spotkaniach związanych z budową trasy średnicowej na odcinku od ul. Grudziądzkiej do ulicy Wschodniej. Tematem ożywionej dyskusji był problem ewentualnego połączenia trasy średnicowej z ulicą Świętopełka, zgonie z postulatami części mieszkańców tej ulicy.

W związku z powyższym na mój wniosek zorganizowane zostało spotkanie robocze w Miejskim Zarządzie Dróg. Podczas spotkania w którym uczestniczyli przedstawiciele mieszkańców, dyrekcja MZD i moja skromna osoba podjęto ustalenie, że służby drogowe miasta w najbliższym czasie zorganizują szerokie spotkanie z mieszkańcami na temat ewentualnych wariantów i możliwości połączenia ulicy Świętopełka z trasą średnicową. O terminie i miejscu spotkania mieszkańcy zostaną poinformowani poprzez ogłoszenia i informację w środkach masowego przekazu.