Mój program

Po pierwsze bezpieczeństwo

 • Rozwój monitoringu wizyjnego
 • Poprawa oświetlenia naszych ulic
 • Ograniczenie prędkości samochodów w strefach zamieszkania
 • Większe wsparcie dla Policji ze strony miasta.
 • Poprawa bezpieczeństwa w szkołach

Po drugie infrastruktura

 • Budowa dodatkowych miejsc parkingowych
 • Remont istniejących dróg i chodników
 • Budowa dróg dojazdowych do nowego mostu
 • Poprawa jakości usług komunikacji miejskiej
 • Budowa ścieżek rowerowych
 • Budowa siłowni zewnętrznych
 • Zwiększenie puli środków na budżet partycypacyjny

Po trzecie Seniorzy

 • Wzmocnienie roli Rady Seniorów Miasta Torunia
 • Rozwój miejsc przeznaczonych dla aktywności ludzi starszych
 • Dalsze wspieranie rozwoju Szpitala Miejskiego
 • Rozwój poradni geriatrycznych
 • Wprowadzenie Miejskiej Karty Seniora

Po czwarte dzieci i młodzież

 • Budowa placów zabaw oraz ochrona i rewitalizacja istniejących
 • Wsparcie ze strony miasta dla młodych rodziców
 • Więcej miejsc w żłobkach i przedszkolach
 • Budowa obiektów sportowych dla dzieci i młodzieży typu „ Moje boisko Orlik 2012”
 • Wykorzystanie potencjału organizacji pozarządowych

Po piąte czystość, ład i harmonia

 • Zamknięcie altanek śmietnikowych
 • Lepsza pielęgnacja terenów zielonych
 • Regularny wywóz nieczystości
 • Lepsze odśnieżanie ulic i chodników

Po szóste pomoc osobom niepełnosprawnym

 • Większe wsparcie ze strony miasta na rzecz osób niepełnosprawnych np. poprzez utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej
 • Pilna likwidacja barier architektonicznych
 • Wsparcie finansowe ze strony miasta na rzecz inicjatyw aktywizujących i integrujących środowisko osób niepełnosprawnych