O mnie » Radny Miasta Torunia

12 listopada 2006 roku to jedna z najważniejszych dat w moim życiu. Właśnie tego dnia zostałem obdarzony ogromnym zaufaniem mieszkańców mojego ukochanego Torunia, którzy liczbą 1078 głosów wybrali mnie najmłodszym Radnym Miasta. Jest to dla mnie ogromny zaszczyt i wyzwanie. W kadencji 2006-2010 jako Radny pracowałem w dwóch komisjach stałych – jako wiceprzewodniczący Komisji Oświaty, Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa oraz w Komisji Gospodarki Przestrzennej i Inicjatyw Gospodarczych. Dodatkowo działam w Zespole do Spraw Wspierania Inicjatyw Lokalnych, gdzie miałem możliwość wspierania działań organizacji społecznych i inicjatyw mieszkańców.

Kolejnym przełomowym dla mnie wydarzeniem były wybory samorządowe 21 listopada 2010 r. Tego dnia moją kandydaturę do Rady Miasta poparło 2954 mieszkańców Torunia, co stanowi najwyższy indywidualny wynik w historii wyborów samorządowych w naszym mieście. Głosy te odzwierciedlają prawdziwą ocenę mojej dotychczasowej pracy radnego, a przede wszystkim stanowią ogromne zobowiązanie i motywację do dalszej, wytężonej pracy na rzecz naszego miasta. Dzięki tak ogromnemu poparciu mieszkańców wybrano mnie Wiceprzewodniczącym Rady Miasta, pracuję również w Komisji Budżetu oraz w Komisji Oświaty i Sportu.

Działalność w Radzie Miasta traktuję jako służbę na rzecz torunian, z wielką uwagą przyjmując wszelkie ich sugestie i opinie. Moją dewizą jest skuteczność w działaniu na rzecz rozwiązywania konkretnych problemów miasta i jego mieszkańców. Dziękuję za każdy oddany głos, wszelką życzliwość i pomoc, jakiej doświadczam z Państwa strony w codziennej działalności.