Musimy poczuć się bezpieczniej

policemanPodczas wielu rozmow i spotkań z Państwem dostaję bardzo wiele sygnałów, że nasze osiedla nie są bezpieczne. Zwracacie Państwo uwagę, że problem można podzielić na dwie kategorie. Po pierwsze chodzi o wzrost przestępczości i przejawów wandalizmu, natomiast drugim ważnym problemem jest brak bezpieczeństwa na drodze. Dlatego wraz z grupą młodych ludzi postanowiliśmy zbierać podpisy pod petycją skierowaną do Prezydenta Miasta Torunia i Komendanta Miejskiego Policji. Petycja opisuje stan rzeczy obecny i stanowi swego rodzaju apel do władz o zwiększenie ilości patroli oraz poprawę bezpieczeństwa na drodze.
Serdecznie dziękuję Tym wszystkim z Państwa, którzy zechcieli poprzeć petycję. Obiecuję, że ta sprawa będzie dla mnie priorytetem w nadchodzącej kadencji Rady Miasta.